✔ Overleg N319

Maart 2019: overleg / gesprek bewoners buurtschap Medler.
Bij dit overleg zullen vertegenwoordigers van zowel de provincie als gemeente aanwezig zijn.

Dinsdag 05 maart 2019 vanaf 19:00h t/m 20:30h – ‘t Wapen van’t Medler